Black Vesuvius
Pochodzenie: Brazylia, Kolumbia, Ethiopia, Jamajka Blue Mountain